Etrips je celovit poslovni model, ki daje partnerju največ koristi za najboljšo ceno, ki jo plača po realizirani storitvi.

Etrips na enem mestu omogoča povezovanje s svetovnimi rezervacijskimi sistemi, takojšne rezervacije preko Etripsove spletne strani, enostavno vodenje poslovanja v skladu s slovensko zakonodajo (vodenje zasedenosti, obračun turistične takse, statistična poročila, prijava gostov, pregled prometa … ) ter sodelovanje z agencijami, TICi in specializiranimi ponudniki storitev.

Etrips je rezultat 22 let uporabnih izkušenj, učinkovite prakse in uspešnega poslovanja na turističnem in informacijskem področju.

Pri razvoju Etrips 2 smo združili

  • znanje in poslovni model največjega ponudnika zasebnih nastanitev v Ljubljani,
  • izkušnje z uporabo programske osnove Etrips iz leta 2007,
  • znanje ki se je na področju razvoja manjših ponudnikov nastanitev zbiralo od ustanovitve sekcije sobodajalcev pri GZS do neprofitnega Zavoda Gostoljubnost slovenskih domov in
  • 19 let izkušenj podjetja za informatiko, ki danes nudi Etrips 2 lasten razvoj in varno zaščitene strežnike (ISO 27001).

V letu 2015 smo za upravljanje platforme Etrips ustanovili podjetje Etrips d.o.o., katerega poslanstvo je turističnim ponudnikom nastanitev in z njimi povezanimi deležniki iz turističnih in s turizmom povezanih dejavnosti omogočiti najboljše pogoje za razvoj in uspešno poslovanje. V ta namen zagotavljamo sodobne in inovativne oblike trženja, partnersko sodelovanje in učinkovit poslovni model temelječ na najnaprednejši informacijski tehnologiji in poslovnih izkušnjah uspešne prakse. Zadovoljstvo naših partnerjev je naš osrednji motiv delovanja.

Stopite v korak s časom in se pridružite poslovanju tretjega tisočletja. Splača se biti Etrips partner.