Izjava o zasebnosti

1. Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je Etrips d.o.o., Mala ulica 8, 1000 Ljubljana, e-naslov: info@etrips.info.
Zavedamo se pomena varovanja vaših osebnih podatkov in spoštujemo vašo zasebnost, zato z vsako posredovano informacijo ravnamo skrbno. Cenimo vaše zaupanje, zato vam zagotavljamo varnost in zaupnost pri uporabi in obdelavi vaših osebnih podatkov.
Osebne podatke zbiramo, uporabljamo in obdelujemo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

2. Varovanje osebnih podatkov

Pri obdelavi vaših osebnih podatkov in pri ravnanju z njimi bomo ravnali v skladu z veljavnimi nacionalnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Za zavarovanje osebnih podatkov uporabljamo organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščen dostop ali uničenje podatkov, njihove spremembe ali izgubo ter nepooblaščeno obdelavo.

Pri obdelavi vaših osebnih podatkov, pridobljenih s privolitvijo, pogodbo ali na podlagi zakonitega interesa nam pomagajo naši pogodbeni obdelovalci (npr. storitev spletnega gostovanja, pogodbeni partnerji pri izvedbi kampanj, izvajalci poštnih storitev, izvajalci storitev informacijske tehnologije…), ki delujejo po naših navodilih in ki vaših osebnih podatkov ne smejo uporabljati za nobene druge ali lastne namene. Podatkov ne bomo brez vaše privolitve delili s tretjim osebam, ki niso naši pogodbeni obdelovalci ali partnerji, jih prodajali ali na kakršenkoli drug način uporabljali v namene, ki niso skladni z v nadaljevanju opisanimi nameni obdelave in predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

3. Zagotavljanje pravic posameznika pri obdelavi osebnih podatkov

Zagotavljamo vam pravico:

 • dostopati do vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo in informacij v zvezi z njihovo obdelavo,
 • do popravka in dopolnitve netočnih informacij v zvezi z vašimi osebnimi podatki,
 • zahtevati trajno ali začasno prenehanje uporabe vaših osebnih podatkov (omejitev obdelave), če npr. ne želite, da se podatki izbrišejo ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,
 • do izbrisa vaših osebnih podatkov: če prekličete vašo privolitev za obdelavo, bomo vaše osebne podatke izbrisali brez nepotrebnega odlašanja (pravica do pozabe),
 • prenosljivosti podatkov: podatke, ki ste nam jih posredovali, lahko zahtevate v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Kadar je to tehnično izvedljivo imate pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu,
 • biti obveščeni, če so vaši osebni podatki ukradeni ali izgubljeni.
Kadar obdelava temelji na privolitvi, lahko privolitev kadarkoli prekličete tako, da nas o preklicu privolitve obvestite po elektronski ali navadni pošti. Prav tako imate pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu RS, če menite, da je pri obdelavi vaših osebnih podatkov prišlo do kršitve določb Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) ali določil veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov. Vaš zahtevek, pritožbo ali ugovor v zvezi s katerokoli od zgoraj navedenih pravic, lahko pošljete na naš naslov Etrips d.o.o., Mala ulica 8, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na e-naslov: info@etrips.info.

4. Izključitev odgovornosti

Etrips d.o.o. ne odgovarja za točnost podatkov, ki jih vnesete uporabniki in partnerji ter ne odgovarja za škodo, ki bi vam nastala, ker ste pri rezervaciji ali pri registraciji ali kasneje posredoval napačne, nepopolne ali neažurne podatke.

5. Podrobnejše določbe o obsegu, namenu in hrambi osebnih podatkov

5.1 Uporabniki

Ko uporabniki brskate po spletnih straneh www.etrips.info ali v drugih orodjih sistema eTrips ste anonimni, osebnih podatkov ne zbiramo. Vaše osebne podatke zbiramo od trenutka, ko opravite rezervacijo ali povpraševanje.

5.1.1 Obseg osebnih podatkov, ki jih zbiramo

 1. Ime in priimek, elektronski naslov, telefonska številka, izbirno vaš naslov, ki vključuje državo, kraj in naslov z ulico ter hišno številko in vaše naslavljanje (gospod, gospa, gospodična);
 2. Podatki o kreditni kartici (vrsta kartice, številka kreditne kartice, ime na kartici, datum poteka veljavnosti in varnostna koda);
 3. Podatki o izbiri nastanitve, vključno z datumom prihoda in odhoda, s posebnimi zahtevami in preferencami glede storitev (vključno s preferencami glede sobe, storitev ali drugimi uporabljenimi storitvami).

5.1.2 Namen zbiranja

 1. Izvedba spletne rezervacije: vaše osebne podatke uporabimo z namenom, da jih prenesemo do ponudnika nastanitve pri katerem ste rezervacijo ali povpraševanje opravili in v vam v imenu ponudnika nastanitve pošljemo potrdilo o opravljeni rezervaciji.
 2. Podpora uporabnikom: vaše osebne podatke uporabljamo, da lahko zagotovimo podporo uporabnikom.
 3. Druge vrste komunikacije: obstajajo lahko tudi druge priložnosti, ob katerih stopimo v stik z vami prek e-pošte, telefona ali pisnih sporočil v mobilni telefoniji, odvisno od vrste kontakta, ki jo delite z nami. Razlogi za to so lahko:
  • Odgovor na vašo zahtevo, ki smo jo obravnavali.
  • Ko uporabite naše storitve, vam lahko pošljemo vprašalnik oz. vas povabimo, da napišete mnenje o svoji izkušnji z našo spletno stranjo. Menimo, da je ta dodatna storitev za uporabna tako za vas kot za nas, saj omogoča, da na podlagi vašega mnenja izboljšamo našo spletno stran.
 4. Analitika, izboljšave in raziskave: osebne podatke uporabljamo za potrebe izvajanja raziskav in analiz. Za te postopke lahko najamemo tretjo osebo. Rezultate teh raziskav lahko delimo oz. razkrijemo, tudi tretjim osebam, v anonimni, združeni obliki. Vaše osebne podatke uporabljamo v analitične namene, da bi izboljšali naše storitve in izkušnjo uporabnika, ter funkcionalnost in kakovost naših spletnih potovalnih storitev.
 5. Pravni nameni in skladnost z zakoni: v nekaterih primerih uporabimo posredovane informacije, ki lahko vključujejo osebne podatke, za obravnavo in reševanje pravnih sporov ali pritožb, za regulativne preiskave in skladnost z zakoni ali za izvajanje dogovorov oz. zagotavljanje skladnosti z zakonskimi zahtevami s strani organov pregona, kot to zahteva zakon.

5.1.3 Pravna podlaga

Obdelava osebnih v skladu s podtočko a) in b) točke 5.1.2 temelji na pravni podlagi izpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Če Uporabniki uporabljate naše storitve za opravljanje spletnih rezervacij in povpraševanj, bomo vaše podatke uporabili, da izpolnimo našo dolžnost, ki zajema zajemanje, prenos, obdelavo in prikazovanje podatkov in informacij na računalnikih, tablicah in pametnih telefonih z namenom opravljanja in izvedbe rezervacije v skladu s pogodbo, ki jo imamo z vami.

Pravna podlaga za ostale podtočke iz točke 5.1.2 je naš zakoniti interes, kot so zagotavljanje najbolj primerne vsebine spletne strani, e-sporočil, izboljšanje novih produktov, storitev in vsebine na naši spletni strani, ter za administrativne in pravne namene. Če uporabniki ne želijo, da uporabljamo njihove kontaktne podatke za zbiranja mnenj, lahko to sporočijo na naš elektronski ali poštni naslov.

Posameznega uporabnika vodimo pod lastno identifikacijsko številko, ki je namenjena njegovi identifikaciji v zvezi z izpolnjevanjem pogodbe.

5.1.4 Čas hrambe

Vaše osebne podatke bomo hranili še eno leto po prenehanju pogodbenih obveznosti.

5.2 Partnerji

Osebni podatki, ki jih Etrips d.o.o. zbira o poslovnih partnerjih, so odvisni od vrste poslovnega odnosa in sodelovanja z nami. Osebne podatke Partnerja zbiramo od trenutka njegove registracije v sistem eTrips. Ni nujno, da se vsi zbrani podatki smatrajo za osebne podatke, ker se lahko nanašajo na podjetje in ne na posameznika, kar je odvisno od situacije posameznega partnerja.

5.2.1 Obseg podatkov, ki jih zbiramo o partnerjih

 1. Kontaktni podatki partnerja kot so uraden poslovni naziv, elektronski in fizični naslov, telefonska številka, ime in priimek odgovorne osebe;
 2. Finančni podatki partnerja kot so številka bančnega računa in DDV številka;
 3. Kot del procesa registracije lahko Etrips d.o.o. od (odgovornih oseb) partnerjev zahteva predložitev kopije osebne izkaznice ali potnega lista, fotografijo, video ali druge relevantne informacije, s čimer se preveri pristnost partnerja.

5.2.2 Namen zbiranja

 1. Etrips d.o.o. uporablja podatke o partnerju za odpiranje uporabniškega računa in registracijo partnerja v sistem eTrips ter izvajanje pogodbenega odnosa.
 2. Podatke o partnerju iz točke a). uporabljamo za pomoč partnerjem s podpornimi storitvami kot je odgovarjanje na zahteve, vprašanja in zadržke poslovnih partnerjev.
 3. Podatke o partnerju uporabljamo za dejavnosti trženja in komunikacije s partnerjem. Etrips d.o.o. lahko pošlje partnerju opomnik za nadaljevanje vnosa po registraciji ali drugega postopka partnerja z namenom, da s postopkom nadaljuje preden bo partnerju potrebno že vpisane podatke ponovno vnesti. Etrips d.o.o. prav tako poslovne partnerje lahko povabi na dogodke (delavnice ipd.), za katere meni, da bi jih lahko zanimali. Etrips d.o.o. osebne podatke, kot so kontaktni podatki, uporablja tudi za obveščanje o posodobitvah sistema/produktov, pošiljanje e-novic o sistemu eTrips, storitvah ter drugih ponudbah, za katere meni, da bi partnerje lahko zanimale. V primerih, ko Etrips d.o.o. uporablja osebne podatke za sporočila neposrednega trženja v elektronski obliki, v sporočila vključi povezavo za odjavo, ki jo partner lahko uporabi, če od nas v prihodnosti ne želite več prejemati sporočil.
 4. Etrips d.o.o. lahko partnerjem ponudi različne možnosti za komunikacijo z gosti. Poslovni partnerji lahko stopijo v stik z Etrips d.o.o. z namenom posredovanja informacij oz. postavljanja vprašanj glede rezervacij gostom, pri čemer bo Etrips d.o.o. vedno imel dostop do te komunikacije. Etrips d.o.o. prejema in shranjuje komunikacije v okviru.
 5. Etrips d.o.o. posredovane informacije, ki lahko vključujejo osebne podatke, uporablja za izvajanje raziskav in analiz. S tem se trudimo izboljšati storitve in uporabniško izkušnjo, te informacije pa lahko uporabimo tudi za testiranje, odpravljanje napak in za izboljšavo funkcionalnosti sistema eTripsa.
 6. Informacije, ki lahko vključujejo osebne podatke, uporabljamo za namen preiskovanja, preprečevanja in odkrivanja goljufij oz. drugih nezakonitih dejavnosti. Gre lahko za podatke, ki jih je partner posredoval Etrips d.o.o. za namene preverjanja kot del registracijskega postopka, za samodejno zbrane osebne podatke ali za podatke pridobljene od tretjih virov (vključno z gosti). Če je to potrebno, lahko Etrips d.o.o. osebne podatke uporabi tudi za omogočanje pregona. V ta namen se lahko osebni podatki delijo z organi pregona ali zunanjimi svetovalci. Etrips d.o.o. lahko osebne podatke uporabi za oceno tveganja in v varnostne namene, vključno s preverjanjem pristnosti uporabnikov.
 7. V nekaterih primerih moramo posredovane informacije, ki lahko vključujejo osebne podatke, uporabiti za obravnavo in reševanje pravnih sporov ali pritožb, za regulativne preiskave in skladnost z zakoni ali za izvajanje dogovorov s partnerji oz. reševanje pritožb gostov v skladu z razumnimi pričakovanji. Upoštevajte, da bodo informacije o nastanitvah, vključno z imenom in naslovom nastanitve, uporabljene v skladu s Pravili in pogoji uporabe sistema eTrips za upravljanje in trženje nastanitev.

Če za obravnavo osebnih podatkov, ki imajo za vas praven ali znaten vpliv, uporabimo samodejne postopke, bomo pri tem uporabili ustrezne ukrepe, da zavarujemo vaše pravice in svoboščine, vključno s pravico do človeške obravnave.

5.2.3 Pravna podlaga

Pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov po točki a). in b). je izvajanje pogodbenega odnosa med Partnerjem in Etrips d.o.o., za ostale točke je pravna podlaga legitimni interes in za točke f) in g) tudi izpolnjevanje zakonskih obveznosti (npr. zakonitih zahtev organov pregona).

5.2.4 Čas hrambe

Vaše osebne podatke bomo hranili še najmanj 5 let po prenehanju pogodbenih obveznosti.

6. Mednarodni prenosi podatkov

Prenos osebnih podatkov, opisan v tej Izjavi o zasebnosti, lahko vključuje čezmejne prenose osebnih podatkov v sklopu držav Evropske unije. Osebne podatke posredujemo le prejemnikom, ki zagotavljajo ustrezno raven zaščite podatkov, vaši osebni podatki pa so še vedno varovani v skladu z evropskimi standardi.

7. Shranjevanje podatkov

Vaše informacije, vključno z osebnimi podatki, bomo shranjevali tako dolgo, kot je potrebno, da vam zagotovimo storitev, ostanemo skladni z veljavno zakonodajo, rešimo spore s katerimkoli udeležencem in da lahko izvajamo naše poslovanje. Za vse osebne podatke, ki jih shranjujemo, velja ta Izjava o zasebnosti. Če imate vprašanja o obdobju shranjevanja za določeno vrsto vaših osebnih podatkov, ki jih obravnavamo, se obrnite na nas preko kontaktov navedenih v začetku te Izjave o zasebnosti.

8. Spremembe izjave o zasebnosti

V primeru, ko bomo bistveno spremenili določila, ki bi vplivala ali vplivajo na obdelavo osebnih podatkov, vas bomo o morebitnih vsebinskih spremembah politike obveščali prek elektronske pošte, ki ste nam jo posredovali. Če uporabnik ali partner po spremembi Politike varstva osebnih podatkov in zasebnosti, nadaljuje z uporabo spletnega rezervacijskega sistema Etrips na domeni www.etrips.info ali uporablja druge storitve sistema eTrips, tudi uporabniški račun, se šteje, da se s spremembami strinja. Vedno pa se bo Etrips d.o.o. prizadeval za redno obveščanje o kakršnih koli spremembah te politike.

 

Nazadnje posodobljeno: 15. april 2019